Excel 2013

 Hvorfor bruge Excel?

Excel er et program – et regneark – som kan erstatte din blyant, dit papir og din lommeregner som værktøj ved beregninger og analyser. Et regneark kan opfattes som et gigantisk stykke kvadreret papir – men selvfølgelig elektronisk. I Excel består hvert ark af godt 16 millioner kvadrater.

Fuldstændig som med et almindeligt stykke kvadreret papir kan du skrive i det. Men du behøver ikke at gribe ud efter regnemaskinen for at udføre beregninger og skrive dem ind på dit papir. Regnemaskinen er nemlig indbygget i enhver af de mange kvadrater. Og hvis du ændrer på et af de tal, der indgår i din beregning, ændres det skrevne resultat straks.

Ud over at være et meget fleksibelt værktøj til beregninger og modelbygning, så kan du også præsentere dine data grafisk og derved få en bedre oversigt over dine data.

       Hvad bruges et regneark til?

I dag bruges regneark af mange forskellige mennesker til mange forskellige opgaver, som f.eks. kunne være:

  • Bogholdere bruger det til lave beregninger på tværs af regnskaber.
  • Økonomer bruger f.eks. regneark til budgetkontrol, budgettering, og investeringsplanlægning.
  • Regneark bruges også til produktionsplanlægning og kalkulation af salgspriser.
  • Forskere bruger bl.a. regnearket til statistiske formål som for eksempel til at afgøre, om der er sammenhæng mellem dataene i en datamængde eller ej.

Dette er kun nogle enkelte eksempler på de mange forskelligartede opgaver, som regneark bruges til. Man kan sige, at de fleste af de forretningsmæssige, finansielle, statistiske og videnskabelige problemer, der kan løses ved brug af papir og blyant, er ”regnearksproblemer”.

Præsentation af tal i regneark

Anvendelse af regneark til enkelte beregninger

Ekstra materiale:

Genvejstatser i Excel

Funktioner og beskrivelse af samme på dansk og engelsk